Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Odgojitelj/odgojiteljica  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Dječji vrtić "PALČIĆ TOVARNIK"
Kategorija:
Mjesto rada:
Tovarnik
Rok prijave:
01.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
TOVARNIK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
Dječji vrtić "PALČIĆ TOVARNIK"
Kontakt:
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA:601-02/20-02/01, URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-2), sukladno Odluci o raspisivanju natječaja (KLASA:601-05/23-01/04, URBROJ:2196-28-2-05-23-01 ) sa 32. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik od 23. 3. 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik raspisuje

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO

- ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
- 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na određeno, do povratka odsutne radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta
- zamjena za odsutnu odgojiteljicu na porodiljnom
- rad u mješovitoj jasličkoj odgojno-obrazovnoj skupini

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022).

Razina obrazovanja: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) je potrebno priložiti:
- životopis
-dokaz o državljanstvu
- dokaz o stručnoj spremi
-presliku rodnog lista
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (prilikom eventualnog zaposlenja kandidata poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika),
- izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
- uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci):
a) uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
-potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019)
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a)
-vlastoručno potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka „Suglasan/suglasna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića „Palčić Tovarnik“ ( www.palcictovarnik.hr ) za vrijeme provođenja natječajnog postupka.“


Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Tovarnik može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora putem web stranice DV Palčić Tovarnik ( www.palcictovarnik.hr ) .

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili osobnim dolaskom na adresu:
Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik, sa naznakom „ Natječaj za odgojitelja/icu na određeno radno vrijeme – zamjena – ne otvarati“.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik www.palcictovarnik.hr i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik

Predsjednik Upravnog vijeća
________________________________
Ivan Džunja, mag.iur.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131711136
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.