Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/odgojiteljica  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić 'Zibeljko'
Kategorija:
Mjesto rada:
Bednja
Rok prijave:
25.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BEDNJA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić 'Zibeljko'
Kontakt:
osobni dolazak: TRG SVETE MARIJE 24, 42253 BEDNJA
pisana zamolba: Trg Svete Marije 24, 42253 Bednja
Ostale informacije:
DJEČJI VRTIĆ „ZIBELJKO“ UPRAVNO VIJEĆE Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 32. Statuta Dječjeg vrtića “Zibeljko”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zibeljko” raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
ODGOJITELJ /ICA - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,
zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,
da nije pravomoćno osuđivan/a za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti: životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
dokaz o hrvatskom državljanstvu — domovnicu
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak za neko od kaznenih ili prekršajnih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.
Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prî zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici: https://branite1ji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf .
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja: 17.05. -25.05.2022.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za odgojitelja/icu” na adresu: Dječji vrtić „Zibeljko“, Trg svete Marije 24, Bednja.
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.
Natječaj je objavljen dana 17.05.2022. na web stranici Dječjeg vrtića „Zibeljko“ i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Obavijest o zaštiti osobnih podataka U svrhe predmetnog natječaja Dječji vrtić "Zibeljko" u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i izmjene i brisanje podataka te ograničenje obrade, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Dječjeg vrtića "Zibeljko" ili osobnim dolaskom u ured Dječjeg vrtića "Zibeljko" u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će se provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka Dječjeg vrtića "Zibeljko" pisanim putem na adresu Trg Sv. Marije 24, 42253 Bednja.
Opis poslova: poslovi odgojitelja/ice.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123489192
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.