Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/odgojiteljica – pripravnik/pripravnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Cvrčak
Kategorija:
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
14.11.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić Cvrčak
Kontakt:
pismena zamolba: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, Lavoslava Ružičke 2, 40 000 Č
Ostale informacije:

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK UPRAVNO VIJEĆE ČAKOVEC Čakovec, 5. 11. 2019. Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. t. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak na svojoj 66. sjednici održanoj dana 5. 11. 2019. godine, donosi O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA 1. ODGOJITELJ – PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj M/Ž - rad na određeno puno radno vrijeme 2. UVIJETI: - sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97) 3. Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: životopis dokaz o hrvatskom državljanstvu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Isprave se mogu priložiti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Ako su isprave priložene u neovjerenoj preslici, prije izbora kandidata zatražit će se izvornik ili ovjerena preslika isprava. Prijava kandidata koji ne podnese pravodobne i potpune prijave te koji ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja neće se razmatrati. Osoba koja se prijavi na natječaj ne smije biti pravomoćno osuđivana za kaznena djela čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Probni rad se propisuje u trajanju od 3 mjeseca. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, Lavoslava Ružičke 2, 40 000 Čakovec – za natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom izabranog kandidata na web-stranici Dječjeg vrtića Cvrčak www.dv-cvrcak.hr. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na navedenoj web-stranici. Dječji vrtić Cvrčak pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj. KLASA: 003-06/19-01/10 URBROJ: 2109-99-01-19-05

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104197761
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.