Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić SUTIVAN
Kategorija:
Mjesto rada:
Sutivan
Rok prijave:
29.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SUTIVAN, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić SUTIVAN
Kontakt:
pisana zamolba: Dječji vrtić Sutivan, Kala o konguli 2, 21403 Suti
Ostale informacije:
N A T J E Č A J za radno mjesto Odgojitelj/ica - 3 izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci UVJET: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja za odgojitelja,
položen stručni ispit,
da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova.
Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge: Životopis,
Preslik domovnice ili osobne iskaznice,
dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu,
Preslik svjedodžbe o položenom stručnom ispitu,
Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci,
Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci,
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. Stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).
Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i ženski rod. Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva. Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova. Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 10 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Dječji vrtić „Sutivan“, Sutivan, Kala o konguli 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na Natječaj za Odgojitelja/icu“. Vrtić ima pravo provjere radnih sposobnosti radnika te će se u tu svrhu sa kandidatima obaviti usmeni razgovor. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge. O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Prijavom na Natječaj podnositelji prijave su izričito suglasni da Dječji vrtić „Sutivan“, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka zapošljavanja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117814561
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.