Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.04.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece-pripravnik/pripravnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SELCA
Kategorija:
Mjesto rada:
Selca
Rok prijave:
23.04.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SELCA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SELCA
Kontakt:
pisana zamolba: Šetalište Rajka Štambuk 5, 21425 Selca
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Selca dana 15.4.2021.g., donosi odluku o raspisivanju NATJEČAJA za prijam u radni odnos odgojitelj/ica – pripravnik/ca – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (12 mjeseci) s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: radni životopis
presliku domovnice
presliku rodnog lista
uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) - ne starije od 6 mjeseci
uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci
presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
elektronički zapis o radno – pravnom statusu (ispis evidencije iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od mjesec dana
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu Dječji vrtić „Selca“ , Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca, Brač. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Natječaj je objavljen dana 16.4.2021.g. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje do 23.4.2021. godine. KLASA:601-01/21-01/22 URBROJ:2104/07-05-01-21-01
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
112939435
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.