Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Podgora
Rok prijave:
27.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
PODGORA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆ
Kontakt:
pisana zamolba: Put sv. Vicenca 1, 21327 Podgora
Ostale informacije:
NATJEČAJ za radno mjesto 1. ODGOJITELJ (M/Ž) — puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto odgojitelja: preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, ili sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajuće vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja
položen stručni ispit
utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela , odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz daje osloboden/a polaganja stručnog ispita
uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
( ”Narodne novine” broj 10/97., 107/07. i 94/13) ne starije od trideset dana od datuma objave natječaja uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine” broj 10/97., 107/07. i 94/13) ne starije od trideset dana od datuma objave natječaja .
dokaz o državljanstvu
potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
potvrda mjesno nadležnog Centra za socijalnu skrb ( prema mjestu stanovanja) da kandidatu nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta(čl.25.stavak10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13), ne starija od 30 dana.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Po proteku roka prijave na natječaj kandidati će biti pozvani na razgovor. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj za odgojitelja“, - za Upravno vijeće - na adresu Dječji vrtić „ Morski konjić “, Put sv. Vicenca 1, 21327 Podgora Natječaj će biti objavljan na web stranicama HZZ i web stranici vrtića ‘’Morski konjić’’Podgora.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117794335
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.