Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica voditelj/ica predškole  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar
Rok prijave:
26.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; sezonski
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
N A T J E Č A J za sljedeće radno mjesto
- voditelj/voditeljica programa predškole
1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na određeno vrijeme od 01.listopada 2020. do 31. svibnja 2021.
Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97.)
Mjesto rada: Zlatar, Belec, Martinšćina
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: - životopis - domovnicu (preslika) - dokaz o stručnoj spremi (preslika) - dokaz da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - elektronički zapis o radno-pravnom statusu (HZMO)
Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97., 107/07., 94/13 i 98/19). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17., 98/19.) uz prijavu na natječaju dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Dječjem vrtiću i jaslicama Uzdanica Zlatar za kandidate na natječaju obvezno je testiranje.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Vrtića najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje).
Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana izbora kandidata.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Vrtića, u svrhu obavještavanja o tijeku i rezultatima natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje ponuda s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave, odnosno zaključno do 26. rujna 2020. na adresu: Dječji vrtić i jaslice Uzdanica, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108931768
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.