Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Poreč-Parenzo
Rok prijave:
04.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA
Kontakt:
pisana zamolba: DV Crvenkapica, P.Preradovića 4, 52440 Poreč-Paren
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića Crvenkapica Poreč, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Crvenkapica Poreč objavljuje

N A T J E Č A J
za obavljanje poslova radnog mjesta

- ODGOJITELJ/ICA - 3 (tri) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti za prijem u radni odnos:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski studij odgovarajuće vrste;
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
- ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis,
2. presliku dokaza o završenoj stručnoj spremi,
3. dokaz o državljanstvu,
4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)
5. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se
protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
6. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se
protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,
7. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja
ugovora o radu),
8. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 94/2013),
9. dokaz o položenom stručnom ispitu ukoliko ga kandidat posjeduje.
10. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu. Popis dokumenata za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (N.N. 84/21).
Sukladno članku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s dokumentacijom dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dječji vrtić Crvenkapica
P. Preradovića 4
52440 Poreč- Parenzo
s naznakom „Prijava na natječaj za odgojitelja“

ili na e-mail adresu: [email protected]
Prijave na natječaj s dokumentacijom dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Crvenkapica, P. Preradovića 4, 52440 Poreč- Parenzo, s naznakon „Prijava na natječaj za odgojitelja“ ili na e-mail adresu: [email protected]
Rok za donošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.
Ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.
Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Crvenkapica na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića kao rezultata natječaja.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Crvenkapica Poreč-Parenzo i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Klasa: 112-01/23-01/8
Ur.broj: 2167/01-54-43-03-23-7
Poreč, 27.03.2023.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131772729
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.