Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ DJEČJI SVIJET
Kategorija:
Mjesto rada:
Varaždin
Rok prijave:
29.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ DJEČJI SVIJET
Kontakt:
pisana zamolba: Franje Galinca 2, 42000 Varaždin
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Upravno vijeće Dječjeg vrtića “DJEČJI SVIJET”, Varaždin na sjednici održanoj 20. ožujka 2023. godine raspisuje: NATJEČAJ
Za sljedeće radno mjesto: Odgojitelj/ica predškolske djece
- 3 izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme, 40 sati tjedno.Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrste i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Dječji svijet”, Varaždin.
Posebni uvjeti: Pisano testiranje kandidata.
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: -zamolbu sa životopisom -dokaz o državljanstvu -uvjerenje o nekažnjavanju (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) -uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) -dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (presliku diplome)
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu. Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. 121/17 ) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, mail adresa).
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (na snazi od 25.05.2018) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugim važećim propisima.
Dostava obavijesti svim kandidatima koji su sudjelovali u postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj (web) stranici Dječjeg vrtića “Dječji svijet”, Varaždin.
Prijave s dokumentacijom mogu se dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja (natječaj je otvoren od 21. ožujka 2023. godine do 29. ožujka 2023. godine), a podnose se putem elektronske pošte ili poštom na adresu: Dječji vrtić “Dječji svijet” Franje Galinca 2 42000 Varaždin [email protected]
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, bit će pozvani na pisano testiranje.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131590357
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.