Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

4 dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ LOPTICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Orehovica
Rok prijave:
29.05.2020.

O poslu

Mjesto rada:
OREHOVICA, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ LOPTICA
Kontakt:
osobni dolazak: TINA UJEVIĆA 2, ČAKOVEC e-mailom: info@djecjivrticloptica.hr
Ostale informacije:

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju (N. N. broj 10/97,107/07 i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Loptica Čakovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Loptica Čakovec raspisuje : NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja/ice I. Odgojitelj / ica predškolske djece - jedan/jedna(1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme,zamjena za porodiljski,rad na projektu -mjesto rada Orehovica II. UVJETI za gore navedeno radno mjesto su: - sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN133/97) III. UZ PISANU ZAMOLBU POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE : dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika) dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a po starom zakonu uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju N.N.10/07, 107/07, 94/13), ne starije od 30 dana uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju N.N.10/07, 107/07, 94/13), ne starije od 30 dana Dokaz o radnom stažu –elektronički zapis o stažu s HZZM-a, ne stariji od 30 dana Preslika osobne iskaznice Životopis IV. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osobe koje mogu ostavraiti pravoprednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (N.N.121/2017). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.121/17), dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta , i sve potrebne dokaze dostupne na Internet starnici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843 Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Prijave s traženom dokumentacijom u omotnici s naznakom „za natječaj “ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić Loptica Tina Ujevića 2 40000 Čakovec ili na mail adresu info@djecjivrticloptica.hr Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati . O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
107143280
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.