Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA
Kategorija:
Mjesto rada:
Poljanica Bistranska
Rok prijave:
09.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
POLJANICA BISTRANSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA
Kontakt:
osobni dolazak: POTOČNA 4 POLJANICA BISTRANSKA 10 298 BISTRA
pisana zamolba: POTOČNA 4 POLJANICA BISTRANSKA 10 298 BISTRA
Ostale informacije:
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Kapljica, članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Kapljica, te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica od 31.01.2023. godine Dječji vrtić Kapljica, Potočna 4, Poljanica Bistranska, 10 298 Bistra objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2023. godine (1 izvršitelj/ica) Uvjeti: Prema odredbama čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) za navedeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Razina obrazovanja za radno mjesto odgojitelj: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja. PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU DJEČJEG VRTIĆA u roku osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj) Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti: - dokaz o stečenoj stručnoj spremi - dokaz o radnom stažu (Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - dokaz o državljanstvu - presliku osobne iskaznice - dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenja izdana nakon objave natječaja): 1.Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 2.Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak - vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - životopis. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat može ostvariti pravo prednosti: – sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf – sukladno čl. 47. – 50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf – sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca; – sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Kapljica za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavaljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja će se objaviti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Kapljica. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani izvršitelj/ica dužan je dostaviti originale ili ovjerene preslike traženih dokumenta. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj stranici Vrtića: www.vrtic-kapljica.hr. Natječaj je objavljen dana 01.02.2023. godine, a rok za podnošenje prijava traje od 01.02.2023. do 09.02.2023. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129987622
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.