Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SUNCE
Kategorija:
Mjesto rada:
Rogoznica
Rok prijave:
30.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ROGOZNICA, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SUNCE
Kontakt:
mobitel: 098 639741
pisana zamolba: Gomljanik 41
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA SUNCE, ŠIBENIK, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu: ODGOJITELJ/ICA neodređeno radno vrijeme 1 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom


Uvjeti za radno mjesto: VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,
VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece – stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima – odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja,
UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DJEČJEG VRTIĆA SUNCE. Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o hrvatskom državljanstvu,
dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci): uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)

dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na adresu: GOMLJANIK 41, 22000 ŠIBENIK, BRODARICA, ili na e-mail: [email protected] Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17. i 98/19.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja ( link ) Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ SUNCE može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128960481
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.