Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgajatelj/odgajateljica  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica
Kategorija:
Mjesto rada:
Slavonski Brod
Rok prijave:
08.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica
Kontakt:
pisana zamolba: Stanka Vraza 109A, 35 000 Slavonski Brod
Ostale informacije:
Posao uključuje rad s korisnicima s problemima u ponašanju, odgoj, pomoć u obrazovanju, pružanje podrške, pomoć u razvoju svakodnevnih vještina, provedbu radne okupacije i druge poslove. Uvjet: položen stručni ispit.
Temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike, klasa: 100-01/21-02/536, urbroj: 524-08-01-02/7-21-2, Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje 1 odgajatelj-a/ice u CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta „Abeceda jednakih mogućnosti“
Odgajatelj/ica treba zadovoljavati slijedeće uvjete: završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnikaOstali uvjeti:
12 mjeseci radnog staža u stuci i
položen državno-stručni ispit.

Temeljem odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u izvorniku ili preslici: životopis,
domovnicu,
diplomu o stručnoj spremi,
potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan o HZMO),
uvjerenje o položenom državno-stručnom ispitu,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
presliku vozačke dozvole (B kategorija).

Kandidat/kinja koji/koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Prijave na natječaj podnose se poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 8 dana na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“, Stanka Vraza 109A, 35 000 Slavonski Brod s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje – ne otvarati“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Odluke o odabiru objaviti će se na Internet stranici Centra (www.kucasretnihciglica.hr). Prijavom na Natječaj kandidat/kinja daje privolu Centru za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu odabira kandidata te privolu za Objavu informacije o izabranoj osobi koja se objavljuje na Internet stranici Centra (www.kucasretnihciglica.hr), a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj Natječaj. Kandidat/kinja može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ izdati potvrdu. Opoziv privole možete podnijeti osobno ili e-poštom na adresu: info@kucasretnihciglica.hr
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126940804
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.