Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.12.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Očitač/očitačica ii  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Kategorija:
Mjesto rada:
Zabok
Rok prijave:
11.12.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Kontakt:
osobni dolazak: K. Š. GJALSKOG 1, 49210 ZABOK
pismena zamolba: K. Š. GJALSKOG 1, 49210 ZABOK
Ostale informacije:
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. K. Š. Gjalskog 1, Zabok raspisuje NATJEČAJ za zaposlenje na neodređeno vrijeme Mjesto rada: sjedište društva u Zaboku i vodoopskrbno područje Zagorskog vodovoda d.o.o. - na području Krapinsko-zagorske županije i općine Jakovlje u Zagrebačkoj županiji
Radno mjesto: Očitač II - na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca od dana zasnivanja radnog odnosa – jedan izvršitelj
Početak zasnivanja radnog odnosa: 01. siječnja 2021. godine
Opis poslova radnog mjesta:
Obavlja očitanja potrošnje vode;
Prilikom očitanja dužan je pregledati ispravnost brojila;
U slučaju primijećenog kvara dužan je odmah isti prijaviti potrošaču ukoliko je prisutan očitanju te voditelju očitanja;
Obilazi i uručuje opomene dužnicima;
Održavanje sredstava rada urednim i čistim;
Prijavljuje oštećenja sredstava za rad odmah po događaju;
Provodi sve aktivnosti sukladno dokumentaciji integriranog sustava upravljanja okolišem, kvalitetom, sigurnošću hrane za ljudsku potrošnju i FMC-om te prijavljuje uočena odstupanja;
Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih osoba.
Napomena: U radu se koristi službeno vozilo – osobno vozilo (automobil i/ili moped). Rad se obavlja na terenu, u svim vremenskim uvjetima.
5. Uvjeti za zasnivanje radnoga odnosa: da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz točke 6. ovog oglasa,
stupanj obrazovanja: razina II (NKV)
posebni uvjeti: vozačka dozvola B kategorije.
6. Zapreke za zasnivanje radnog odnosa Ugovor o radu ne može biti sklopljen s osobama: protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kaznena djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave ili javnog interesa, za kazneno djelo pronevjere, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
kojima je prestao radni odnos kod bilo kojeg poslodavca zbog teške povrede ugovora o radu.
7. Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti: prijavu za zaposlenje u obliku dopisa kojim se naznačuje radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje s kratkim opisom zašto sebe smatra dobrim kandidatom; vlastoručno potpisani izvornik,
životopis,
svjedodžbu o završenom obrazovanju, preslika,
domovnicu, preslika,
vozačku dozvolu, preslika,
elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,
potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da kandidat nije osuđen za kazneno djelo; izvornik ne stariji od 6 mjeseci.
8. Zakonska prednost pri zapošljavanju Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08., 69/17.), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovi toga ima prednost pod jednakim uvjetima. Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19.), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18.) te Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13.) dužne su pored dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je određenu navedenim posebnim zakonima. Potrebna dokumentacija za dokazivanje prednosti temeljem Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedena je na stranicama Ministarstva: https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738 9. Ostala pravila natječaja: Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 11. prosinca 2020. godine.
Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj – naziv radnog mjesta“
Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.
Poslodavac zadržava pravo od odabranih kandidata tražiti izvornike isprava ili javnobilježnički ovjerene preslike isprava koje se inače prilažu u preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnoga podnošenja izvornika ili javnobilježnički ovjerenih preslika isprava - poslodavac će isključiti (diskvalificirati) takvog kandidata.

10. Poslodavac zadržava pravo izbora u uži krug natječaja između više kandidata koji ispunjavanju uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Poslodavac zadržava pravo obaviti testiranje i razgovor s kandidatima. Poslodavac zadržava pravo izbora između više kandidata koji ispunjavanju uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu. Obavijest o poništenju natječaja ili neprihvaćanju niti jedne ponude, kandidati će dobiti pisanim putem. 11. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave. Mole se kandidati da prijavi na natječaj navedu e-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi ih se na taj način moglo pozvati na razgovor odnosno testiranje.
12. Zaštita osobnih podataka: Zagorski vodovod d.o.o., kao voditelj obrade (osobnih) podataka, osobitu pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka te u tom smislu ima razrađenu Politiku zaštite osobnih podataka kojom je određeno da je zaštita osobnih podataka te usklađenost s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ključna sastavnica u stjecanju i održavanju povjerenja zaposlenika, korisnika, dobavljača i svih drugih zainteresiranih strana. Zagorski vodovod d.o.o. opredijeljen je za obradu osobnih podataka sukladno načelima obrade, privatnosti i zakonitosti obrade. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su suglasni s obradom svojih osobnih podataka za potrebe provedbe natječaja. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka tog postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok, K.Š. Gjalskog 1 (urudžbeni odjel). Zabok, 24. studenoga 2020. g. Urbroj: 19736/2020
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110277416
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.