Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 22.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica tambure  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE
Kategorija:
Mjesto rada:
Sisak
Rok prijave:
22.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE
Kontakt:
pismena zamolba: Trg Ljudevita Posavskog 2, Sisak
Ostale informacije:

GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE SISAK, Trg Ljudevita Posavskog 2 KLASA: 602-03/19-13/01 UR. BROJ: 2176-56-19-120 Sisak, 14.10.2019. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i članka 90. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta NASTAVNIK/CA TAMBURE- 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine. UVJETI: Završena Muzička akademija odgovarajući odjel. Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti : životopis dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika) domovnicu (neovjerena preslika) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, mogu biti pozvani da pristupe procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u glazbenoj školi Frana Lhotke. Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neka od kaznenih djela propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. Godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Glazbena škola Frana Lhotke, Trg Ljudevita Posavskog 2 44 000 Sisak s naznakom „za natječaj“. Rok za podnošenje prijave na natječaj je od 14.10.2019. do 22.10.2019. godine. O području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za testiranje, vremenu i mjestu održavanja testiranja, kao i o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole, www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103668692
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.