Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Glazbena škola Ferdo Livadić
Kategorija:
Mjesto rada:
Samobor
Rok prijave:
06.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Njemački jezik
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
4 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Glazbena škola Ferdo Livadić
Kontakt:
pismena zamolba: Glazbena škola Ferdo Livadić,Trg Matice hrvatske 3
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni kandidata za zapošljavanje u glazbenoj školi, Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto: NASTAVNIK/CA NJEMAČKOG JEZIKA Radno mjesto: Mjesto rada: Samobor, Zagrebačka županija Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme Radno vrijeme: Nepuno radno vrijeme 4 sata ukupno tjedno Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 29. listopada 2020. Natječaj vrijedi do: 6. studenog 2020. godine Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu Posloprimac: Razina obrazovanja: VSS, profesor njemačkog jezika i književnosti Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021., 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena. Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Uz pismenu prijavu kandidati prilažu: - životopis, - preslika dokaza o državljanstvu - presliku dokaza o stručnoj spremi (razini i vrsti obrazovanja), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (original, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja), -presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO-a ne stariji od mjesec dana. U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, email adresa) naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/07, 98/19), uz prijavu na natječaj, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti praktičnoj provjeri sposobnosti (ogledni sat) i bit će pozvani na razgovor sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u glazbenoj školi. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kinja dužna je navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93., 29/94, 162/98., 16/07., 75/09., 120/16). Za izabranog kandidata/kinju će se izvršiti provjera vjerodostojnosti diplome. Škola o rezultatima natječaja obavještava sve kandidate objavom na mrežnoj stranici škole www.ferdo-livadic.hr. U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola će obavijest o odabiru kandidata dostaviti e-mailom svim kandidatima. Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu Škole u roku osam dana od dana objave natječaja. Poslodavac: Glazbena škola Ferdo Livadić, Trg Matice hrvatske 3, 10 430 Samobor.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109897488
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.