Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR
Kategorija:
Mjesto rada:
Beli Manastir
Rok prijave:
10.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR
Kontakt:
pisana zamolba: Školska 3, 31300 Beli Manastir
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 84/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Prva srednja škola Beli Manastir raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto nastavnik/ca matematike - na određeno - do povratka zaposlenika na rad Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.) te kurikulumu nastavnog predmeta. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: - životopis - dokaz o stečenoj stručnoj spremi - dokaz o državljanstvu - rodni list - potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - potvrdu/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana) U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.) pozivaju se da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prema članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.) pozivaju se da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages//NG/12%20Prosinac/Zaposljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom roku. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja. S prijavljenim kandidatima koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja, povjerenstvo će provesti razgovor (intervju). Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima bit će objavljeno na mrežnoj stranici škole http://www.ss-prva-bm.skole.hr/, najmanje tri (3) dana prije dana određenog za razgovor. Razgovor će se provoditi na način da kandidat odgovara na postavljena pitanja, simulaciju rješavanja slučajeva radnog mjesta ili na drugi prikladan način. Članovi Povjerenstva procijenit će profesionalne ciljeve i interese te motivaciju za rad kao i osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta. Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove na razgovor, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. Prijavom na natječaj svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.). Prijave na natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici uz naznaku: „PRIJAVA NA NATJEČAJ“. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://www.ss-prva-bm.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126986756
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.