Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica geografije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GIMNAZIJA BELI MANASTIR
Kategorija:
Mjesto rada:
Beli Manastir
Rok prijave:
27.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
18 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GIMNAZIJA BELI MANASTIR
Kontakt:
pisana zamolba: Školska 3, 31300 Beli Manastir
Ostale informacije:
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Gimnazije Beli Manastir objavljuje N A T J E Č A J za radno mjesto NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE - određeno vrijeme, zamjena za bolovanje (rodiljni/roditeljski dopust) Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis
presliku diplome odnosno dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme
presliku dokaza o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)
elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)
uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
Postupak vrednovanja kandidata obavit će se prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Beli Manastir: http://gimnazija-beli-manastir.skole.hr/upload/gimnazija-beli-manastir/images/static3/1315/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf te će kandidati sukladno tome biti obaviješteni na mrežnim stranicama škole www.gimnazija-beli-manastir.skole.hr Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Dokumentacija iz natječaja se dostavlja u neovjerenoj preslici te se nakon provedenog natječajnog postupka ne vraća kandidatima. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) sukladno članku 102. dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju nekog drugog posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenja ili potvrde o priznatom pravu i svu ostalu dokumentaciju na osnovu koje ostvaruju pravo prednosti. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice škole www.gimnazija-beli-manastir.skole.hr u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru te će se tom objavom rezultata smatrati da su svi kandidati obaviješteni. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti s naznakom „Za natječaj – nastavnik/ca geografije“
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117811008
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.