Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.04.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
27.04.2021.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
6 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
Kontakt:
pisana zamolba: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković
e-mailom: ured@ss-metkovic.skole.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje


NATJEČAJ za radno mjesto

NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (1 izvršitelja/ice) u sjedištu škole - neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (6 h tjedno) u sjedištu škole, Uvjeti: - opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu - posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici: - dokaz o stručnoj spremi, - domovnicu, - potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od prvog dana ovog natječaja (radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona) - životopis - potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://bit.ly/2CDWDKE ​
Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javnoj stranici Škole bit će objavljen način procjene odnosno testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa:

http://ss-metkovic.skole.hr/
Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://ss-metkovic.skole.hr/pravilnici_copy

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole izuzev u slučajevima propisanim posebnim propisom.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 19. travnja 2021. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 27. travnja 2021. godine.

Klasa: 112-01/21-02/08 Urbroj: 2117/1-44-01-21-01

Ravnatelj

Marijo Obradović, dipl. oec.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
112936398
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.