Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ica izabran/a u nastavno zvanje predavač za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (sestrinstvo)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
VELEUČILIŠTE U BJELOVARU
Kategorija:
Mjesto rada:
Bjelovar
Rok prijave:
23.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
VELEUČILIŠTE U BJELOVARU
Kontakt:
pisana zamolba: Trg E. Kvaternika 4, Bjelovar
e-mailom: zbilic@vub.hr
Ostale informacije:
Veleučilište u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 4, Bjelovar objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
I. za izbor i zaposlenje na radno mjesto:
1. nastavnika/ce u nastavno zvanje predavač (m/ž) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (Sestrinstvo) – jedan izvršitelj/ica (1) na neodređeno puno radno vrijeme 2. suradnika u suradničkom zvanju asistent (m/ž) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (Sestrinstvo) – jedan izvršitelj/ica (1) na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti za točku I. Natječaja: Kandidati koji se prijave na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i uvjete za izbor u zvanje propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola (NN 20/12, 85/13, 04/15) te Statuta Veleučilišta u Bjelovaru. Uz prijavu na natječaj, kandidati moraju priložiti: – životopis, – preslik domovnice, – preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju, – prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, – popis radova i separate radova relevantnih za predmetni izbor (za izbor u zvanje predavač), – potvrdu o radnom iskustvu pristupnika (norma sati –za izbor u zvanje predavač), – potvrdu o sudjelovanju pristupnika u izvedenim značajnim projektima, – preslik posljednje odluke o izboru u zvanje (za izbor u zvanje predavač), – potvrdu o održanom javnom predavanju (za izbor u zvanje predavač), – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: - vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, - životopis, - dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan zbog kaznenih djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 3 mjeseca), - dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima II. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: 1. administrator studentske službe (m/ž) – 1 izvršitelj – u svojstvu zamjene do povratka privremeno nenazočne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta – uz uvjet probnog rada 6 mjeseci Uvjeti za točku II. Natječaja: - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog smjera, - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, - poznavanje engleskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office) i rada u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) Za kandidate koji podnesu pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz točke II. Natječaja održat će se pisano testiranje koje uključuje rad s MS Officeom i rad u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU). Kandidati su uz prijavu dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: - zamolba, vlastoručno potpisana, - životopis, - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice), - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), - dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu HZMO-a, ne stariji od tri mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo radno iskustvo), - potvrda nadležnog suda o nekažnjavanju ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja. Uvjeti za sve točke Natječaja: Pristupnici su dužni svu natječajnu dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku i elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u u PDF-formatu u jednom dokumentu, najviše do 25 MB Strani pristupnici trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika uz minimalnu razinu B2 u govoru, čitanju i pisanju. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08). Prijave na natječaj za točku I. Natječaja s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave na Natječaj za točku II. Natječaja s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama odnosno do popunjavanja radnih mjesta na adresu: Veleučilište u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 4, 43000 Bjelovar, s naznakom: »Za natječaj« i s naznakom točke natječaja. Nepotpune i nepravovremene, odnosno prijave bez originala ili ovjerenih preslika traženih dokumenata prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. O rezultatima izbora kandidati će bit obaviješteni u zakonskom roku. Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi Veleučilišta u Bjelovaru. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Bjelovaru, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka. Prijava na natječaj smatra se davanjem privole za javno objavljivanje osobnih podataka kandidata potrebnih za realizaciju natječaja, na mrežnoj stranici Veleučilišta. Veleučilište u Bjelovaru zadržava pravo ne izvršiti zaposlenje po određenoj točki natječaja i pravo poništenja cjelokupnog natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118581751
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.