Nastavnik engleskog jezika (m/ž)

15 dana
Poslodavac:
Srednja škola kneza Branimira Srednja škola kneza Branimira
Kategorija:
Znanost i obrazovanje
Mjesto rada:
Benkovac
Rok prijave:
07.04.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Temeljem članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 07/17 i 68/18) i članka 7.Pravilnika o radu, Srednja škola kneza Branimira Benkovac, Antuna Mihanovića 19 raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa

1 izvršitelj - nastavnik/ca engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme, 2 sata tjedno neposredne nastave (do 30.6.2019).
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Županija:Zadarska županija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Prema čl. 105, 106 i 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 07/17 i 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 93/14., 127/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:
- životopis
- presliku isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
- domovnicu
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Takav kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanje temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/189) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Sukladno članku 13.stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/98, 69/17, na natječaj se mogu javiti oba spola

Rok za podnošenje prijava je od 04.03. do 13.03.2019.godine.
Natječaj je objavljen na:
- mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zadar, Ispostava Benkovac
- oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole kneza Branimira Benkovac

Pismene prijave slati na adresu:
Srednja škola kneza Branimira Benkovac, Antuna Mihanovića 19, 23420 Benkovac sa naznakom "Za natječaj" (navesti radno mjesto na koje se kandidat javlja).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke na mrežnim stranicama škole www.ssknezbranimir.hr pod rubrikom "Natječaj".
Minimalna stručna sprema:Fakultet

Kontakt podaci

Naziv poduzeća: Srednja škola kneza Branimira
Adresa:Antuna Mihanovića 19, 23420 Benkovac
Županija:Zadarska županija
Internet adresa:www.ssknezbranimir.hr

Brza prijava
Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare