Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca stručnih predmeta u sktoru grafička tehnologija i avo  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
Kategorija:
Mjesto rada:
Zabok
Rok prijave:
29.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
Kontakt:
pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu Natječaja
Ostale informacije:

Nastavnik/ca stručnih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i AVO – 1. izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust, dipl. ing. grafičke tehnologije, mag. grafičke tehnologije Uvjeti: Opći uvjeti sukladno Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17) te uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96, 80/99) i Nastavnom planu i programu za pojedini nastavni predmet. Uz pisanu prijavu koja je vlastoručno potpisana dostaviti (preslici): životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili svjedodžba), dokaz o državljanstvu (domovnica), potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da nemaju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od devedeset dana od dana objave natječaja, ostali dokumenti o osposobljenosti ili nagrađivanju (uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrda o završenom pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj naobrazbi, itd.). potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka u natječajnom postupku, a koja se nalazi u prilogu ovog natječaja odnosno na WEB stranici Škole http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/pravni-poslovi/dokumenti/natjecaji/ uz natječaj. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17), upućuju se na popis dokaza koji se nalaze se na slijedećoj poveznici: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Zaposlenje u Školi ne može ostvariti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata te se može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12. i 105/15.). Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Formalni kandidati s liste kandidata pozivaju se na testiranje koje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju). Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Prijave dostaviti: u roku 8 dana od dana objave na adresu: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok, s napomenom „ZA NATJEČAJ – »naziv radnog mjesta ili nastavnog predmeta, npr. BIOLOGIJA«“. Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na WEB stranici Škole http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/pravni-poslovi/dokumenti/natjecaji/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103862581
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.