Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca njemačkog jezika  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Kategorija:
Mjesto rada:
Samobor
Rok prijave:
25.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
25 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Kontakt:
osobni dolazak: SAMOBOR, A. HEBRANGA 26
e-mailom: agmatos@gimnazija-agmatos-samobor.skole.hr
Ostale informacije:
NASTAVNIK/CA NJEMAČKOG JEZIKA, određeno, nepuno radno vrijeme – 25 radnih sati (zamjena)- 1 izvršitelj/ica, u Samoboru (i izdvojenim mjestima rada, po potrebi)

Uz prijavu (molbu) u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, broj telefona i/ili mobitela, e-mail adresu), kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica)
- diploma
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radnja knjižica)
- uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20), ne starije od dana objave natječaja
- potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako imaju položeni stručni ispit- nije uvjet)
Sva navedena dokumentacija može biti u preslici.
Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale ili ovjerene preslike na uvid.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19, 64/20).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima te uz prijavu trebaju priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu mogućeg zaposlenja.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja, odnosno 25. svibnja 2022 godine.
Svoje prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno u tajništvu GIMNAZIJE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Samobor, Andrije Hebranga 26., svaki radni dan od 8:00 h do 12:00 h ili putem e-maila: agmatos@gimnazija-agmatos-samobor.skole.hr uz naznaku NATJEČAJ-NJEMAČKI
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se selekcijski postupak- razgovor s kandidatima te, po potrebi, pisano testiranje (u slučaju većeg broja prijavljenih kandidata). Kandidati će se vrednovati prema elementima vrednovanje koje će utvrditi Povjerenstvo za procjenu kandidata, sve prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole.
U slučaju potrebe provođenja pisanog testiranja, literatura iz koje će se provoditi testiranje bit će objavljena na web stranicama škole najkasnije 5 dana prije pisanog testiranja kandidata te će se kandidate prijavljene na natječaj obavijestit telefonskim i /ili elektroničkim putem o vremenu provođenja selekcijskog postupka (pisanog testiranja).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese potpunu, pravilnu i pravovremenu prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave te prijave pristigle putem zemaljske pošte neće biti uzete u razmatranje.
Smatrat će se da su kandidati koji ne pristupe selekcijskom postupku povukli svoju prijavu te se njihova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.
Obavijest o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Gimnazije Antuna Gustava Matoša (poveznica: http://www.gimnazija-agmatos-samobor.skole.hr/ponude/ ) u roku od tri dana nakon završetka postupka zapošljavanja (popunjavanja radnog mjesta).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123451205
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.