Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.04.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca medicinskih predmeta  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ŠKOLA ZA PRIMALJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
23.04.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
ŠKOLA ZA PRIMALJE
Kontakt:
pisana zamolba: Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb PP 775
Ostale informacije:
ŠKOLA ZA PRIMALJE, Zagreb, Vinogradska cesta 29 raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta nastavnika/ce medicinskih predmeta – jedan/na izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na 22 sata nastave tjedno što je 40 sati tjedno – doktor medicine s položenim stručnim ispitom Probni rad traje 6 mjeseci ukoliko se ne radi o pripravniku. UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, Zakonu o radu i provedbenim propisima Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti svu dokumentaciju, dokaze, prema posebnom zakonu te u odnosu na ostale kandidate ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica (hyperlink) httpsgov.hrUserDocsImagesMoja%20upravaPopis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) osoba s invaliditetom, da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je u prijavi odnosno ponudi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18,) o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se na web stranici Škole stavi obavijest o rezultatima natječaja - ime i prezime. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole te osobno ili na e-mail Škole (szp@ss-primalje-zg.skole.hr) podnijeti opoziv privole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema članku 13. stavku 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.). Prijave na natječaj s potrebnim dokumentima (vlastoručno potpisanom zamolbom i životopisom, dokazom o vrsti i razini obrazovanja – diploma diplomskog sveučilišnog studija, dokazom o državljanstvu, uvjerenjem da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak te da nije kažnjavana u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dostavljaju se na adresu Škole u roku osam dana od dana objave natječaja (do 23.04.2021.) Napomena: kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je zu prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju visokog učilišta o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakonu o reguliranju profesija i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Prijave s preslikama dokumentacije dostavljaju se isključivo poštom; ŠKOLA ZA PRIMALJE, Zagreb, Vinogradska cesta 29, pp 775. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će se pozvati na razgovor. Dokumenti se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora, odnosno prije sklapanja pisanog Ugovora o radu, na uvid se daje izvornik isprave. Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole i na mrežnoj stranici, oglasnoj ploči i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole za primalje.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
112913766
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.