Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca matematike  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Sisak
Rok prijave:
01.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
14 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC
Kontakt:
osobni dolazak: SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC, ALEJA NARODNIH HEROJA 1,
pisana zamolba: Srednja škola Viktorovac, Aleja narodnih heroja 1,
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i članka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto Nastavnika/ca Matematike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 14 sati ukupnog radnog vremena, uz probni rok od 3 mjeseca; u sjedištu Škole prof. matematike
dipl. ing. matematike
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člancima 105. i 106. Zakona te čl. 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN 1/96 i 80/99 ). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu je dužan priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz čl. 103. istog Zakona. Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanje na temelju Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: Molbu, vlastoručno potpisanu,
Životopis, vlastoručno potpisan,
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
Elektronički zapis HZMO,
Dokaz o državljanstvu,
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, osobno u zatvorenoj koverti ili poštom na adresu: Srednja škola Viktorovac Aleja narodnih heroja 1 44103 Sisak „Za natječaj“ Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju putem mrežne stranice Škole: http://ss-viktorovac-sk.skole.hr/ O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način, u istom roku, putem mrežne stranice Škole. Natječaj traje od 23. studenog do 1. prosinca 2021.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118563646
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.