Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca hrvatskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Gimnazija Lucijana Vranjanina
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb-Susedgrad
Rok prijave:
29.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB-SUSEDGRAD
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Gimnazija Lucijana Vranjanina
Kontakt:
pisana zamolba: Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb-Susedgrad
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Gimnazija Lucijana Vranjanina (u daljnjem tekstu: Škola) raspisuje
N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta
1. Nastavnik hrvatskog jezika – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS - određeno, puno radno vrijeme, zamjena za odsutnu radnicu zbog komplikacija u trudnoći, rodiljinog i roditeljskog dopusta, do povratka radnice na rad - uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci - mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te člankom 2. stavka 2. točkom 1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj treba navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, kontakt podatke: broj telefona/mobitela, e-mail) potrebno je priložiti: - životopis - dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi - potvrdu/uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) - potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu (ne starije od mjesec dana) - esej na zadanu temu.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dostavlja na uvid izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.
U postupku odabira kandidata provode se dva selekcijska postupaka sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja: 1. Pisana provjera sposobnosti, pisanog izražavanja, motivacije i vještina kandidata Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu i esej od 500 do 1000 riječi na temu „Kurikulske sastavnice nastave Hrvatskoga jezika na razini nastavnoga sata W. Shakespeare, Hamlet“
2. Razgovor s kandidatima Ako ima više kandidata, nakon vrednovanja pisane provjere, pozivaju se najmanje dva najbolje rangirana kandidata na razgovor. O pozivu se kandidati obavještavaju telefonom najmanje dva dana ranije.
Sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Škola je dužna voditi računa o zaprekama za zasnivanje radnog odnosa pa isti ne može zasnovati s kandidatom protiv kojeg se vodi kazneni postupak za neko od djela propisana u navedenom članku, što kandidat dokazuje uvjerenjem nadležnog suda. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.) nalazi se na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.) nalaze se na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave natječaja. Dan objave natječaj na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole je 21. ožujka 2023. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb s naznakom „Za natječaj – Nastavnik hrvatskog jezika“ Kandidatom se smatra osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Smatra se kako je kandidat, koji se ne odazove na selekcijski postupak na koji je pozvan, odustao od prijave te ne uzima u obzir u daljnjem postupku. Škola obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) u svrhu popunjavanja radnog mjesta za koji je raspisan natječaj. Svi bitni podaci za provođenje vrednovanja kandidata kao i rezultati natječaja objavljuju se na mrežnoj stranici Škole: www.lucijanka.hr
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131564574
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.