Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.09.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA ZLATAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar
Rok prijave:
21.09.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA ZLATAR
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.) Srednja škola Zlatar RASPISUJE NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS za popunu radnog mjesta Nastavnika/cu engleskog jezika (prof./ mag.educ. engleskog jezika): puno radno vrijeme na određeno do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.
Uvjeti: prema Zakonu o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19.) i Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08..86/09.,92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju: životopis
dokaz o državljanstvu,
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se prikazuje radnopravni status osiguranika
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze sukladno posebnom zakonu na osnovu kojeg se poziva na navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba pri zapošljavanju: 1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13., 92/14.) - https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf) 2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10. , 80/10.,93/11.) 3. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18.) 4. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje prepreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidirati se mogu osobe oba spola. Kandidat koji bude izabran dužan je prije potpisivanja ugovora o radu priložiti svu dokumentaciju u originalnom obliku. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole u roku od 8 dana: SREDNJA ŠKOLA ZLATAR, BRAĆE RADIĆA 10, 49250 ZLATAR, s napomenom „Za natječaj“. Prijave na natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpune i neće se razmatrati. Prijave koje stignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobne i neće se razmatrati. Kandidati prijavljeni na natječaj pristupaju testiranju u Srednjoj školi Zlatar koje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju), a svesukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Srednje škole Zlatar (KLASA: 012-01/19-01/1, URBROJ:2211/01-380/1-9-01-9-19-7 od 25.02.2019.) Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Obavijest o sadržaju i načinu testiranja, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://www.ss-zlatar.skole.hr/natjecaji Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. NATJEČAJNI ROK: 8 dana od dana objave Izrazi koji se u ovoj objavi koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen 13.9.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
116650368
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.