Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Mehaničar / mehaničarka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
EKOPLUS, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
Kategorija:
Mjesto rada:
Viškovo
Rok prijave:
21.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VIŠKOVO, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike excel
word
internet
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
EKOPLUS, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
Kontakt:
osobni dolazak: POGLED 2/4, 51216 VIŠKOVO
pisana zamolba: Pogled 2/4, 51216 Viškovo
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Opis poslova: •sudjeluje u provođenju servisiranja i održavanja strojarske i druge opreme,
•sudjeluje u provođenju i kontroli postupaka održavanja,
•sudjeluje u pregledima i ocjenjivanju statusa ispravnosti opreme,
•sudjeluje u provođenju generalnih remonta,
•sudjeluje u izradi prijedloga plana za remont postrojenja,
•prati i procjenjuje status postrojenja,
•kontrolira stanje rezervnih djelova opreme,
•odgovoran je za izvršenje poslova iz svog djelokruga rada,
•obavlja i druge poslove po nalogu nadređenogEKOPLUS d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, iz Viškova, Marčelji, Pogled 2/4, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto: 1. Mehaničar ………………………………………………………… 1 Izvršitelj Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta: 1. Za poslove pod rednim brojem 1. „Mehaničar“
- minimalno III. stupanj strukovne spreme struke strojarskog usmjerenja, - minimalno tri godine radnog iskustva u istim ili sličnim poslovima, - znanje rada na računalu.
Uz prijavu na natječaj, za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu;
dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja i stručne spreme,
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom varemenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),
dokaz o traženom radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke), a koje je evidentirano u
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, izdanog od nadležnog tijela i ne starije od 6 mjeseci;
druge dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

U pisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijavom na natječaj, kandidati natječaja su suglasni da Ekoplus d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Radni odnos za posao pod rednim brojem 1. se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci. Na Natječaj za oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .
Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Prijave na Natječaj podnose se u roku petnaest dana od dana objave Natječaja na adresu EKOPLUS d.o.o. – Marčelji, Pogled 2/4, 51216 Viškovo, s naznakom «za Natječaj», neposredno, putem pošte ili na e-mail [email protected]
Ako se protekom roka za podnošenje prijava na natječaj za pojedina radna mjesta ne podnesu prijave temeljem kojih će ista biti popunjena, natječaj će biti otvoren do popune nepopunjenih radnih mjesta, o čemu će biti istaknuta obavijest na internetskoj stranici Ekoplus d.o.o.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na intervju. Kandidat/kandidatkinja koji se ne odazove na intervju više se neće smatrati kandidatom u postupku. Odluku o izboru kandidata donosi Uprava, a protiv odluke o izboru kandidata ne postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka.
O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje bit će obaviješteni u zakonskom roku. Društvo pridržava pravo poništenja natječaja u svakoj fazi postupka, bez posebnog obrazloženja i zbog toga ne odgovara za eventualnu štetu.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
130091270
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.