Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.10.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra/tehničar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC
Kategorija:
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
07.10.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC
Kontakt:
pisana zamolba: Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice hrv
Ostale informacije:
Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/18) Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice hrvatske 1, Čakovec, OIB: 92517782053, raspisuje javni
PONOVLJENI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 2 izvršitelja/ice

MOGUĆNOST RADA UMIROVLJENIKA NA 4 SATA

Uvjeti za medicinsku sestru/tehničara: završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore, jedna godina rada u struci, poznavanje rada na računalu. Probni rad u trajanju dva mjeseca. Uz prijavu za medicinsku sestru/tehničara kandidati su dužni priložiti: – životopis vlastoručno potpisan, – dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica), – dokaz o završenim strukovnim obrazovanju za medicinsku sestru, – odobrenje za rad nadležne komore, – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis HZMO-a), izjavu kandidata da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1 Zakona o socijalnoj skrbi,
– potvrda o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana).

Za radno mjesto uvjet je da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22). Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a prije zapošljavanja izabrani/a kandidat/kinja dostavit će izvornik ili ovjerenu presliku. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Telefonski ili na web stranici Doma objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata ili intervjua. Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017,18/19 i 84/21) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalaze na ovoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pismene prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave, poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice hrvatske 1, 40000 Čakovec, sa naznakom „Prijava na javni natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar“ Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Doma: www.domzastarije-ck.hr.

RAVNATELJICA

Štefica Martinez, dipl.soc.radnica

BROJ: 163/2023 Čakovec, 22.09.2023.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
136863230
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.