Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.09.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra/ tehničar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe MAJKA MARIJA PETKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Blato
Rok prijave:
29.09.2023.

O poslu

Mjesto rada:
BLATO, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe MAJKA MARIJA PETKOVIĆ
Kontakt:
osobni dolazak: 33. ULICA, BR. 4, 20271 BLATO
najava na telefon: 020 851071
mobitel: 095 6560000
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Dom za starije i nemoćne osobe
„Majka Marija Petković“
33. ul., br. 4 20271 Blato
OIB: 03115808250
KLASA: 112-02/23-01/6
URBROJ: 2117-127-01/1-23-124

Blato, 21. 09. 2023.

Temeljem članka 4. stavka 2. Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe „Majka Marija Petković“ KLASA: 550-06/15-01/121, URBROJ:519-06-2/2-15-2 od 23. 04. 2015. godine, i Odlukom ravnateljice za raspisivanje javnog natječaja KLASA: 112-02/23-01/5; URBROJ: 2117-127-01/1-23-123 , Dom za starije i nemoćne osobe „Majka Marija Petković“ objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto
MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR (m/ž),
jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti: završena srednja škola za zvanje medicinska sestra – tehničar
odobrenje za samostalan rad
položen stručni ispit
da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22).
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o završenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
preslika domovnice
potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, (elektronički zapis)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
presliku važećeg odobrenja za samostalan rad
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike na uvid.
Izabrani kandidat će biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.
Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22) poslodavac će za odabranog kandidata po službenoj dužnosti pribaviti podatke prije potpisivanja ugovora o radu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na gore navedenu adresu s naznakom „za natječaj“.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja, na oglasnoj ploči Doma, te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Doma www.marijapetkovicdom.com
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za starije i nemoćne osobe „Majka Marija Petković“ da može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rezultati natječaja biti će objavljeni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Doma www.marijapetkovicdom.com i osobno na kućnu adresu.


RAVNATELJICA:
Slavica Bošković
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
136823066
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.