Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra/tehničar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za starije osobe MEDVEŠČAK ZAGREB
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
08.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dom za starije osobe MEDVEŠČAK ZAGREB
Kontakt:
pisana zamolba: Trg Drage Iblera 8, Zagreb
Ostale informacije:
Opis poslova: prati korisnikovo stanje (fizičko i psihičko) te pomaže kod zadovoljavanja osnovnih životnih potreba,provodi planirane postupke zdravstvene njege i odgovara za ispravnost, vrši kontrolu vitalnih funkcija ovisno o stupnju usluge, vrši kontrolu izlučevina, sudjeluje u provođenju medicinsko -tehničkih provodi gerijatrijsku zdravstvenu njegu u skladu sa pravilima struke.. 1.životopis 2.svjedodžbu o završenom obrazovanju 3.presliku dokaza o položenom stručnom ispitu 4.presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) 5.potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje) 6.dokaz o hrvatskom državljanstvu 7.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja) Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se DOMU ZA STARIJE OSOBE MEDVEŠČAK ZAGREB ,TRG DRAGE IBLERA 8, ZAGREB sa naznakom « natječaj za zapošljavanje s navođenjem radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje - ne otvaraj» Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, postoji mogućnost testiranja u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Doma „Medveščak“ Zagreb (www.dom-medvescak.hr) a sukladno čl.10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama(NN broj25/13,85/15) . Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije osobe „Medveščak“ Zagreb kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118749112
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.