Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra/tehničar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
21.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
Kontakt:
pisana zamolba: ANTESTARČEVIĆA 12, METKOVIĆ
Ostale informacije:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 12, METKOVIĆ URBROJ: 02-754 Metković, 07.10.2021 Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17i 47/18), članka 31.Statuta Doma zdravlja Metković ravnatelj Doma zdravlja Metković raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 1.jednog VSS ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite-doktor medicine ( m /ž)–na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: -medicinski fakultet -položen stručni ispit -odobrenje za samostalan rad -1 godina radnog iskustva 2.jednog SSS zdravstvenog djelatnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti –medicinska sestra-tehničar (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: -srednja medicinska škola -položen stručni ispit -odobrenje za samostalan rad -1 godina radnog iskustva Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti : 1.životopis 2.presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma/svjedodžba) 3.presliku domovnice 4.presliku odobrenja za samostalan rad 5.presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu(za one kandidate koji su u obvezi polaganja) 6. presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata 7.elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom iskustvu 8. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Doma zdravlja Metković, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na pismeno testiranje i razgovor radi provjere znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice DZ Metković te neće biti obaviješteni pojedinačno o istom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrati će se da je povukao prijavu. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Metković kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Doma zdravlja Metković. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebe dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Do donošenja odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Metković zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Metković, Ante Starčevića 12,20350 Metković , s naznakom: „Prijava na natječaj za doktor dentalne medicine“ Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Doma zdravlja Metković. RAVNATELJ; mr,Mihovil Štimac,dipl.oec
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117600905
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.