Medicinska sestra / tehničar

46 dana
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kategorija:
Zdravstvo, socijalni rad i skrb
Mjesto rada:
Umag-Umago
Rok prijave:
02.10.2018.
Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:2
Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine
Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:Nije važno
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Vozački ispit:Kategorija B
Poslodavac:Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kontakt:pismena zamolba: 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5, 52470 UMAG
Ostale informacije:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354 U Umagu,02.08.2018. Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i članka 43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR Dva (2) izvršitelja (m/ž) na puno neodređeno radno vrijeme UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete: AD 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara ili stručni studij sestrinstva Posebni uvjeti – položen stručni ispit, licenca, poznavanje talijanskog jezika, poznavanje rada na računalu Probni rad – 3 mjeseca U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi. U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. OBVEZNA DOKUMENTACIJA: Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente: životopis, presliku osobne iskaznice, presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja), dokaz o radnom stažu - potvrda HZMO-a te i/ili Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika dokaz o položenom stručnom ispitu i presliku važeće licence položen vozački ispit „B“ kategorije ( preslika vozačke dozvole) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od dana objave natječaja). Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca. Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati isključivo poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5. 52470 Umag „Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos Medicinska sestra/tehničar – ne otvaraj“ U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Natječaj je otvoren 60 (šezdeset) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“ Umag i HZZ-a ispostava Umag. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ravnateljica Doma ____________________ Diana Lekić, mag. oec.

Podaci su preuzeti sa:www.hzz.hr
Šifra radnog mjesta:94098406

Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare