Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.01.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra/tehničar u shm  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D´URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA
Kategorija:
Mjesto rada:
Pazin
Rok prijave:
27.01.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PAZIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D´URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA
Kontakt:
pisana zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula
e-mailom: info@zhmiz.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i članka 32. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, ravnateljica Nastavnog zavoda raspisuje NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SHM
2.2. Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Uvjeti: 1. VSS – završen Medicinski fakultet, odobrenje za rad 2. VŠS/SSS - Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva/ srednja medicinska škola, odobrenje za rad, položen vozački ispit za B kategoriju, poznavanje rada na PC-u Kandidati se na natječaj prijavljuju dostavom: • vlastoručno potpisana zamolba, • životopis, • dokaz o završenom obrazovanju – preslika, • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, • odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom stažu ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja ovog natječaja • važeća vozačka dozvola – preslika (točka 2.) • preslik potvrde o završenoj edukaciji iz područja djelatnosti hitne medicine ukoliko je kandidat posjeduje Prilikom sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju. Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Svi kandidati podnošenjem zamolbe daju svoju izričitu suglasnost Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama. Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade. Podnositelji zamolbe prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice. Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na https://zhmiz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Izjava-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka.pdf Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se prilikom dostave zamolbe na natječaj pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju i uz zamolbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu zamolbu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - www.zhmiz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao zamolbu. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja. Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - www.zhmiz.hr. nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, s naznakom – Prijava na natječaj, na e-mail adresu: info@zhmiz.hr ili putem pošte na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Zagrebačka 30, 52100 Pula. Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
119848618
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.