Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra / medicinski tehničar  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
03.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: ANDRIJE ŠTAMPARA 3, 47000 KARLOVAC
Ostale informacije:
Opis poslova: obavljanje pripravničkog staža za medicinsku sestru/tehničara.
Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19), članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac, i Plana pripravničkih mjesta za 2020. godinu ur.br. 534-01/8-20-16 od 27. srpnja 2020.g., ravnatelj Opće bolnice Karlovac donosi Natječaj za primitak na pripravnički staž Odobrava se raspisivanje natječaja za primitak pripravnika na pripravnički staž, na određeno vrijeme, za zanimanje: a) medicinska sestra/medicinski tehničar – 1 izvršitelj Uvjet: SSS/IV – medicinska sestra/medicinski tehničar Pripravnički staž pripravnik će obavljati temeljem ugovora o pripravničkom stažu, koji će biti sklopljen na određeno vrijeme od jedne godine. Uz prijavu na natječaj kandidati obavezno moraju priložiti: - životopis - presliku svjedodžbe, - presliku domovnice, - potvrdu o dužini trajanja školovanja, - potvrdu o prosjeku ocjena, - uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, - rodni list, - dokaz o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci. Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova. Za posebne navode u prijavi, kandidati su dužni priložiti dokaze. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju, te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, dalje: Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona, da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf U slučaju nejednakosti dokaza na navedenoj internetskoj stranici i dokaza koje određuje Zakon, vrijede dokazi iz Zakona. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Provjera stručnih i radnih sposobnosti može se obavljati intervjuom, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati. Poziv na razgovor i provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen na internetskoj stranici Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr . Ukoliko budu pozvani, kandidati su se obvezni odazvati pozivu, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Karlovac za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Opća bolnica Karlovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Sve prijave na natječaj sa prilozima dostavljaju se na adresu Opća bolnica Karlovac , Dr. A. Štampara 3, 47 000 Karlovac ili se predaju osobno u Urudžbeni zapisnik Opće bolnice Karlovac, Dr. A. Štampara 3, Karlovac, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. Nepotpune, nepotpisane, nepravovremene prijave te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, neće se razmatrati. Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Karlovcu, na oglasnoj ploči i web-stranicama Opće bolnice Karlovac. Rok prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Kandidati će o rezultatima provedenog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr te se dan objave smatra danom dostave obavijesti kandidatima.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109059824
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.