Medicinska sestra/medicinski tehničar m/ž  HZZ OGLAS

Danas istječe
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN
Kategorija:
Mjesto rada:
Knin
Rok prijave:
30.05.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KNIN, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN
Kontakt:
pismena zamolba: Kneza Domagoja 5 22300 Knin
Ostale informacije:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN - www.domzastarije-knin.hr Knin, 18.05.2020.godine Ur.broj: 01- 162/20-1 Na temelju članka 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin, Suglasnosti osnivača klasa: 011-01/20-01/2, URBROJ:2182/1-06-20-2 od 12.svibnja 2020.godine, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, objavljuje se NATJEČAJ Za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme Radno vrijeme je puno, rad je raspoređen u 3 smjene. Natječaj se odnosi na oba spola. Uvjeti: Završeno srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/tehničar , opći smjer Položen stručni ispit ( za one koji su u obvezi) Odobrenje za samostalan rad HKMS-a 12 mjeseci radnog iskustva u struci Probni rad je 30 dana Hrvatsko državljanstvo Da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak Ne postojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi koje uvjerenje pribavlja poslodavac za izabranog kandidata/kinju prije sklapanja ugovora o radu. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta sukladno posebnim propisima, a pregled za izabranog kandidata organiziraposlodavac prije sklapanja ugovora o radu. Dokumentacija prijave treba sadržavati: Potpisanu prijavu s navedenim osobnim podacima i kontakt telefonom Životopis Preslika svjedodžbeo završenom obrazovanju Potvrda o položenom stručnom ispitu ( oni koji su u obvezi) Potvrda odobrenja za samostalan radHKMS Presliku osobna iskaznica, putovnice ili domovnice Preslika rodnog lista , ako je mijenjano prezime Potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudom ne starija od 30 dana od dana objave natječaja. Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a i presliku ugovora o radu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove. Dom može pozvati izabrane kandidate na razgovor ili drugi selekcijski postupak. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) isto ostvaruju pod jednakim uvjetima iz oglasa ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilažu i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakonom a koji su dostupni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dom će od izabranog kandidata/kinje zatražiti izvornike dostavljenih dokumenta prije sklapanja ugovora o radu. Prijava se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Knin, Kneza Domagoja 5 22300 Knin s naznakom „natječaj za medicinsku sestru/tehničara“. Skraćeni tekst natječaja se objavljuje u Narodnim Novinama s uputom o načinu uvida u cijeli tekst natječaja, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma. Rok za prijavu je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Pridržava se pravo ne izvršenja prava kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, te pravo poništenje natječaja bez ikakve odgovornosti ustanove. Prijavom na natječaj dajete privolu za prikupljanje ,obradu i objavu osobnih podataka radi provedbe natječajnog postupka sukladno zakonu. Zadnji dan prijave je 30.05.2020.godine Dom za starije i nemoćne osobe Knin

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
107128039
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.