Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medcinska sestra/tehničar  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
13.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
Kontakt:
pisana zamolba: Hegedušićeva 20, Zagreb
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Opis poslova: - vrši primopredaju službe - odgovara za propisno čuvanje i potrošnju lijekova - vrši zdravstvenu njegu temeljem plana dvadeset četiri satne zdravstvene njege: tuširanje korisnika sa teškočama u održavanju osobne higijene, nepokretnog korisnika sa odgovarajučim pomagalima, njegu usne i nosne šupljine, vlasišta, tijela, ruku i stopala i dr. - radi na prevenciji dekubitusa - vrši pravilan izbor i pravilno postavlja pomagala za inkontinenciju - primjenjuje enteralnu prehranu putem nazogastrične sonde i peg sonde - po potrebi presvlači korisnike i brine o oblačenju u skladu s vremenskim uvjetima i temperaturama - provodi ordiniranu terapiju -dermalnu, oralnu, subkutalnu i dr.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128//17.), ravnatelj Doma za starije osobe Maksimir, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa 1.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 1 izvršitelj m/ž na neodređeno vrijeme Stručni uvjeti: - srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara - probni rad 2 mjeseca - 1 godina radnog iskustva (nije uvjet)
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: - životopis - preslika domovnice - dokaz o završenoj stručnoj spremi - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) - elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci) Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i licencu za samostalan rad. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843,(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo. Rok za podnošenje pisanih prijava i dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta je 8 dana od dana objave na adresu Doma: [email protected], poštom na adresu Hegedušićeva 20, Zagreb ili osobno. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom i/ili putem mrežne stranice Doma za starije osobe Maksimir (www.dom-maksimir.hr) Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke o izboru kandidata na mrežnim stranicama Doma za starije osobe Maksimir, www.dom-maksimir.hr, pod rubrikom Natječaji. Informacije se mogu dobiti na tel.: 01/2351-165, radnim danom od 9-15 sati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118828295
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.