Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.03.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Magistar/magistra farmacije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
18.03.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC
Kontakt:
osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 19A, KARLOVAC
pisana zamolba: KRALJA TOMISLAVA 19A, KARLOVAC
Ostale informacije:
Karlovačka ljekarna Karlovac, ul. kralja Tomislava 19/a, Karlovac na temelju članka 27. Statuta Karlovačke ljekarne Karlovac objavljuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos magistra farmacije, jednog izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene odsutne djelatnice, a do povratka sa rodiljnog i roditeljskog dopusta.
Uvjet: Magistar farmacije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad i vozačka dozvola B kategorije. Probni rok: 3 mjeseca. Mjesto rada: Karlovačka županija 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslike): životopis, diplomu, dokaz o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica) i kopija vozačke dozvole. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će
se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 3. Rok za podnošenje prijava je od 09.03.2022. do 18.03.2022. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Karlovačka ljekarna Karlovac, ul. kralja Tomislava 19/a, Karlovac, s naznakom «prijava na natječaj». 4. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 5. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Karlovačka ljekarna Karlovac jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva. 6. Karlovačka ljekarna Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Karlovačke ljekarne Karlovac te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere. Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 7. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Karlovačke ljekarne Karlovac roku od 30 dana od završetka natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
121387124
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.