Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Logoped/logopedica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI
Kategorija:
Mjesto rada:
Pag
Rok prijave:
02.11.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PAG, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI
Kontakt:
pisana zamolba: 23250 PAG,VELEBITSKA 6
Ostale informacije:
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK LOGOPED/ICA
1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno, za rad u programu odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću Paški mališani, Pag. Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013). Razina obrazovanja: završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste kojom je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima, logoped- diplomirani logoped. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja. Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) je potrebno priložiti: - životopis -dokaz o državljanstvu - dokaz o stečenoj stručnoj spremi - dokaz o položenom stručnom ispitu ( ukoliko je položen) -uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjesec ) - uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( ne starije od 1 mjesec -- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) ( ne starije od 1 mjeseca) -dokaz o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 1 mjeseca) -elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a). Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti u preslici, a po pozivu na uvid će se predočiti iste u originalu ili ovjerenoj preslici. Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih braniteljahttps://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola. Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita sukladno članku 28.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Upravno vijeće dječjeg vrtića Paški mališani zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja. Kandidati koji zadovoljavaju uvjetima natječaja mogu bit pozvani na informativni razgovor. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Paški mališani, Pag može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18). Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora .Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom na adresu: Dječji vrtić Paški mališani, Pag, Velebitska 6, 23250 Pag sa naznakom „ Natječaj za stručnog suradnika logopeda“. Natječaj se objavljuje 03. listopada 2022. godine. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Paški mališani, Pag (www.vrtic-paski-malisani.hr) i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126983548
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.