Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kontrolor / kontrolorka parkirališta  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
KD KOSTRENA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih i drugih usluga
Kategorija:
Mjesto rada:
Kostrena
Rok prijave:
03.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KOSTRENA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; sezonski
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
KD KOSTRENA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih i drugih usluga
Kontakt:
osobni dolazak: ŽUKNICA 1B, KOSTRENA
e-mailom: info@kd-kostrena.hr
Ostale informacije:
Opis poslova: vršenje nadzora naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo sukladno uputama neposrednog nadređenog i plana obilazaka
briga o urednoj naplati usluga parkiranja i izdavanja računa
briga o funkcionalnosti i ispravnosti znakova, natpisa i uređaja na parkiralištima
ostali poslovi kojima se osigurava stanje funkcionalnosti i urednosti parkirnih površina kojima upravlja Društvo
odgovornost za dnevno, tjedno i mjesečno ispunjavanje planiranih radnih obaveza i zadataka
suradnja s voditeljem Odjela i neposrednim nadređenim u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla
zaduživanje i upravljanje električnim romobilom, briga o vozilu, materijalu, sredstvima i opremi za rad
davanje prijedloga za nabavu potrebnog potrošnog materijala, briga o njihovim zalihama i potrošnji
obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih
rad s električnim romobilom
RADNO MJESTO: Kontrolor parkirališta – 2 izvršitelja
Rok – od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje rad subotom, nedjeljom i praznikom te obavezan probni rad. Uvjeti: SSS
Radno iskustvo – nije potrebno, prednost iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima
Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
Poznavanje osnova rada na računalu
Poznavanje stranog jezika
Samostalnost i fleksibilnost, organizacijske sposobnosti i vještina rada s ljudima
Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti: Prijavu na natječaj,
Životopis
Dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice s obje strane),
Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole s obje strane)
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja).
Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).
Rok za podnošenje prijava je 3. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja ili potvrdom poslodavca, odnosno potvrdom HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariju od mjesec dana ili ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima te u konačnici dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor i provjeru sposobnosti rada na računalu i znanja stranog jezika.
Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.
Dostavom prijave na natječaj kandidat pristaje na mogućnost zaduživanja i upravljanja električnim romobilom radi bržeg i efikasnijeg obavljanja poslovnih obaveza.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Kontrolor parkirališta“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).
Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.
Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123669674
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.