Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kontrolor/ka, interni naziv: tehnički suradnik u odjelu za mikrobiologiju hrane i predmete opće uporabe u centru za kontrolu namirnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
30.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
Kontakt:
pisana zamolba: Pierottijeva 6, Zagreb
Ostale informacije:
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Pierottijeva 6, na temelju članaka 13. - 15. Pravilnika o radu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 29. travnja 2015. (Klasa: 112-01/15-01/01, Urbroj: 251-69-03-15-24) raspisuje
JAVNI NATJEČAJ A) za izbor na radno mjesto III. vrste: Kontrolor, interni naziv: Tehnički suradnik u odjelu za mikrobiologiju hrane i predmete opće uporabe u Centru za kontrolu namirnica u sastavu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezan probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca - jedan (1) izvršitelj (m/ž).
Opis poslova; - priprema uzorke za ispitivanja - obavlja mikrobiološka ispitivanja po nalogu i uputi Ispitivača I i Ispitivača II - priprema mikrobiološke hranjive podloge te vodi brigu o potrepštinama neophodnim za obavljanje ispitivanja - brine o laboratorijskom posuđu - zaprima i skladišti uzorke za ispitivanje - zaprima suđe i laboratorijski pribor - brine o opremi i radnom prostoru u kojem provodi ispitivanja - zaprima i raspoređuje uzorke za ispitivanje - obavlja i druge poslove svog radnog mjesta po nalogu voditelja Odjela za mikrobiologiju hrane i predmete opće uporabe i Ispitivača I - uredno vodi dokumentaciju za sve navedene poslove
Obvezni uvjeti pod točkom A): a) SSS b) znanje jednog stranog jezika c) znanje rada na računalu. Poželjni uvjeti: a) Vozačka dozvola B kategorije b) Radno iskustvo u mikrobiološkom laboratoriju
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 1. životopis; 2. zamolba (naznaka radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje); 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja; 4. dokaz o stupnju obrazovanja (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje); 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije - kandidati koji su obrazovnu kvalifikaciju stekli u inozemstvu; 6. dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike - kandidati strani državljani.Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno: – članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17); – članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19); – članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20doka za%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.
Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu Fakulteta: Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom natječaja na koji se javlja.
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Kandidatom prijavljenom na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.
Prehrambeno-biotehnološki fakultet objaviti će na svojim mrežnim stranicama, u roku od 8 dana od provedenog postupka izbora kandidata, informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu te profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sve sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131633501
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.