Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Komunalni radnik 2 / komunalna radnica 2  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelanosti
Kategorija:
Mjesto rada:
Viškovo
Rok prijave:
02.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
VIŠKOVO, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
30 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelanosti
Kontakt:
pismena zamolba: Saršoni 19, 51216 Viškovo
e-mailom: tajnica@kd-viskovo.hr
Ostale informacije:
Opis i popis poslova: čisti sve prostore, opremu i namještaj objekata koji su u vlasništvu društva ili su pod ugovornom obvezom upravljanja i održavanja društva,
čisti i neposredni okoliš objekata na način da osigura stanje urednosti,
čisti neposredni okoliš objekata u zimskim okolnostima i sudjeluje u akcijama čišćenja uz objekte koje čisti,
nadzire ulaz i korištenje objekata kojima upravlja društvo i objekata koji su pod ugovornom obvezom upravljanja i održavanja društva, dok u njemu obavlja poslove,
vodi brigu o pravilnom korištenju objekata i opremi, materijalima za čišćenje, nastoji spriječiti nepravilnu upotrebu, te o istome obavještava neposrednog rukovoditelja ili drugu odgovornu osobu,
o svom radu vodi urednu evidenciju poslova i utroška materijala i po potrebi izvještava neposrednog rukovoditelja i upravu,
čisti prostore po rasporedu, preventivno ih obilazi zbog uočavanja većih onečišćenja koja hitno uklanja, te obavještava neposrednog rukovoditelja o istima,
održava urednost, opremljenost i čistoću objekata, uređaja i opreme koji se nalaze u objektu na kojem radi,
brine o dnevnom, tjednom, mjesečnom i godišnjem ispunjavanju radnih obveza i zadataka,
surađuje sa neposrednim rukovoditeljem radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla,
daje prijedloge neposrednom rukovoditelju za nabavu potrebnog materijala u svom dnevnom poslovanju, brine o zalihama i potrošnji istih,
brine o izvršavanju poslova prema korisnicima usluga,
sudjeluje u dežurstvima, pripravnosti, manifestacijama, akcijama otklanjanja elementarnih i drugih nepogoda, kao i u vježbama radi ispunjavanja zadaća opće zaštite čovjekove okoline i dr.,
obavlja i druge poslove po nalogu i uputama neposrednog rukovoditelja i Uprave.
Odgovornosti radnika: odgovara za zakonitost rada, u skladu sa zakonskim propisima, autonomnim općim aktima društva i ugovorom o radu,
odgovara za tehničku ispravnost i potrebnu dokumentaciju za alate za koje je zadužen i materijale koje upotrebljava u svom radu,
odgovara za urednost i istinitost evidencije koju je dužan voditi,
za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju i direktoru
Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 21. listopada 2020. godine ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA za primanje radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2020. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:
b) Određeno vrijeme na 12 mjeseci - nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (čistačica-spremačica) (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1 UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA: - I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV), - nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, - položen ispit za rukovanje alatom i opremom, ili izjava de će isto položiti, PROBNI RAD: 3 mjeseca POSEBNI UVJETI: - Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Komunalnog društva Viškovo d.o.o., www . kd-visk o v o . hr , oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem elektronske prijave i oglasnoj ploči Komunalnog društva Viškovo d.o.o. O natječaju će se elektronski obavijestiti i osnivač Općina Viškovo.
Opći uvjeti natječaja: U natječaju se pored uvjeta navode opis i popis poslova iz sistematizacije radnih mjesta.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Za radno mjesto pod b) 1.: obvezno osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te adresa elektroničke pošte), životopis, presliku svjedodžbe OŠ/PKV, presliku osobne iskaznice, te dokaz o položenom ispitu za rukovanje alatom i opremom ili izjava da će isto položiti. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se izvornik isprava. Prijave moraju biti dostavljene do 02.11. 2020. godine u 10.00 sati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu Komunalno društvo Viškovo d.o.o., Saršoni 19, 51216 Viškovo, sa naznakom "Za natječaj - " Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu. Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje. Po zaprimljenim prijavama iste će se obraditi prema uvjetima ispunjavanja uvjeta natječaja za pojedina radna mjesta. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provesti će usmeni razgovor u trajanju do 10 minuta, na koji će biti pozvani kandidati putem e-maila ili telefonskim pozivom. Za radno mjesto pod a) izvršit će se i testiranje za poznavanje rada na računalu. Prije odlučivanja na Nadzornom odboru odabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu morati predočiti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Nakon usmenog razgovora za radnika na neodređeno za radno mjesto pod a) 1. i testiranja; obraditi će se prijave i predložiti će se Nadzornom odboru Odluka o izboru kandidata za pojedina radna mjesta sa planiranim datumima zapošljavanja. Pri tome će se predložiti stupnjevano zapošljavanje sukladno potrebama poslodavca. Prije zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidat biti će upućen u trošku poslodavca na prethodni pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno specijalisti medicine rada u privatnoj praksi, s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje ovih poslova. Po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora sa odabranim kandidatima sklopiti će se ugovor o radu na (ne)određeno vrijeme sa traženim probnim radom sukladno Pravilniku o radu. U slučaju izmijenjenih okolnosti o kojima odlučuje poslodavac, ovaj natječaj, ili dio natječaja za zapošljavanje može se poništiti.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109765421
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.