Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Knjižničar/ka - knjižničarski suradnik /ca - prvostupnik /ca informatologije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće
Kategorija:
Mjesto rada:
Belišće
Rok prijave:
09.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
BELIŠĆE, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće
Kontakt:
pisana zamolba: Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Opis poslova: knjižnični poslovi; rad s korisnicima, katalogizacija, klasifikacija, inventarizacija, otpis i svi ostali knjižničarski poslovi prema VŠS spremi.
UVJETI: završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva, odnosno
završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički dodiplomski stručni studij odnosno VŠS, stečeno stručno zvanje knjižničara u skladu s pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva te
položen stručni ispit za knjižničarskog suradnika.
radno iskustvo: 1 godina na istim ili sličnim/odgovarajućim poslovima
komunikacijske vještine
poznavanje osnova informatike
poznavanje stranog jezika
Uz pisanu prijavu treba obvezno priložiti:
– životopis
– domovnicu (preslika)
– dokaze o stručnoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za knjižničara (preslika)
– e-radna knjižica
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od trideset dana.
Prijava poslana poštom treba biti vlastoručno potpisana.
Isprave se prilažu u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Osoba koje ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Belišće kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i daje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja pristupiti će usmenom razgovoru/intervjuu s članovima Povjerenstva za izbor zaposlenika na radno mjesto knjižničar. Kandidati će se obavijestiti o vremenu održavanja razgovora putem dostavljenih adresa elektroničke pošte. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, s naznakom »Prijava na natječaj«, na adresu Gradska knjižnica i čitaonica Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana1, 31551 Belišće, preporučenom poštom ili elektroničkom poštom [email protected] ,
Priložena dokumentacija uz prijavu na natječaj se ne vraća kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu prijavu i poništi natječaj bez ikakve odgovornosti prema kandidatima i obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u natječaju.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
130005441
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.