Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Knigovodstveni referent/referentica iii- kontrolor/kontrolorka  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Martin Horvat' Rovinj-Rovigno - Ospedale specialistico per l´ortopedia e la riabilitazione 'Martin
Kategorija:
Mjesto rada:
Rovinj-Rovigno
Rok prijave:
15.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Martin Horvat' Rovinj-Rovigno - Ospedale specialistico per l´ortopedia e la riabilitazione 'Martin
Kontakt:
pisana zamolba: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitacij
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Broj: 01-90/23-06 Rovinj-Rovigno, 6. lipnja 2023. Na temelju članka 27. stavka 3. podstavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj: 29/18 – 56/20), te članka 30. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za prijam u radni odnos Knjigovodstveni referent III - kontrolor – 1 izvršitelj na određeno vrijeme na rok od 60 dana
Uvjeti natječaja: Ad 1) srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja(s tim izjednačena SSS),
poznavanje rada na računalu U dokumentaciji za natječaj kandidati su dužni dostaviti:
vlastoručno potpisanu ponudu/zamolbu sa navedenim kontakt podacima – adresa elektroničke pošte i telefon,
< >dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili preslici (svjedodžba, diploma),
dokaz o hrvatskom državljanstvu u izvorniku ili preslici (domovnica ili osobna iskaznica),
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od dana objave natječaja Svaki kandidat uz prijavu na natječaj može dostaviti i popunjen obrazac Izjave u svezi prikupljanja i obrade osobnih podataka, koja se nalazi na web stranici Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, www.bolnica-rovinj.hr ili na urudžbeni zapisnik Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici i na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Kandidat koji nije podnio pravodobnu i/ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavi priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92 – 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 – 32/20) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, čime ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve druge potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve druge potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Povjerenstvo za izbor može provesti razgovor u svrhu utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina sa svakim prijavljenim kandidatom. Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno, zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru, te poništiti javni natječaj u dijelu ili u cijelosti, bez obrazloženja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na službenim stranicama Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno https://www.bolnica-rovinj.hr/o-nama/zaposljavanje/ i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno, 52210 Rovinj, L. Monti 2, sa naznakom „Za natječaj“ ili neposredno u pisarnici Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno. Odluku o izboru kandidata donosi ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno. Rezultati javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno. Ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno izv.prof.dr.sc.Marinko Rade, mr.sc.orth.med., MBA
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
134060436
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.