Glavni savjetnik / Glavna savjetnica

21 dan do isteka

O poslu

Opis radnog mjesta:Glavni savjetnik / Glavna savjetnica

Europska komisija – Glavna uprava za proračun
Bruxelles (Belgija)
(razred AD 14)

COM/2021/10403


Glavna uprava za proračun (GU BUDG) središnja je služba Komisije odgovorna za izradu i izvršenje proračuna EU-a u godišnjim i višegodišnjim ciklusima u skladu s Financijskom uredbom.
Glavni savjetnik bit će glavna osoba za pružanje strateških savjeta o provedbi i mogućem razvoju diversificirane strategije financiranja EU-a, koja se primjenjuje na financiranje rashoda u okviru instrumenta Next Generation EU.

Dužnosti:
• priprema i provedba diversificirane i udružene strategije financiranja,
• djelovanje u svojstvu glavne osobe za kontakt,
• nadziranje izrade i provedbe strategije financiranja u pogledu svih ključnih pitanja,
• sudjelovanje u informiranju ulagatelja i pripremi promotivnih prezentacija („road shows”).

Tražene sposobnosti:
• dokazana sposobnost rada u ulozi višeg savjetnika u vezi s operacijama financiranja obveznica državnih i nadnacionalnih tijela te agencija (SAA),
• bogato iskustvo u području javnog bankarstva, s posebnim naglaskom na međunarodna tržišta dužničkih instrumenata, po mogućnosti u međunarodnim organizacijama,
• izvrsne vještine umrežavanja i javnog govorenja te izgradnje dobrih međuljudskih odnosa.

Europska komisija provodi politiku jednakih mogućnosti te potiče prijave koje mogu pridonijeti većoj raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti i općoj geografskoj ravnoteži.

Detaljnu objavu slobodnog radnog mjesta te uvjete za sudjelovanje i kriterije odabira možete pronaći u Službenom listu C 149 A od 27. 4. 2021.

Prijava kandidata: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Rok za prijavu istječe 2. lipnja 2021. u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu.Županija:
Država:
Belgija

O zaposleniku

Kontakt podaci

Naziv poduzeća: