Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Farmaceutski tehničar/tehničarka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Zabok
Rok prijave:
18.09.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Vrsta zaposlenja:
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
pismena zamolba: Zabok, Matije Gupca 63
Ostale informacije:

NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije za radno mjesto Farmaceutski tehničar (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme. Mjesto rada: Ljekarnička jedinica Zabok Uvjeti za radno mjesto: srednja stručna sprema farmaceutskog smjera poznavanje rada na računalu. Pored navedenih uvjeta kandidat mora zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“ broj 118/18). Sukladno članku 1., Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis dokaz o stečenom zvanju ( preslika svjedodžbi zadnja dva razreda i svjedodžbe o završnom radu). Podnošenjem prijave na ovaj Natječaj za farmaceutskog tehničara u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (dalje u tekstu: Natječaj) kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Ljekarne Krapinsko-zagorske županije. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora. Kandidat prijavom na Natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime te stručna sprema, ukoliko bude odabran, objavi na oglasnoj ploči Ljekarne, web stranici Ljekarne, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na Natječaj. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14 i 39/18.), dužni su se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo te priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Time stječu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17.) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju: rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ), dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji), presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 102. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji), presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, rodni list (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Ljekarna pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog Natječaja provesti pisano testiranje (provjera znanja i sposobnosti, komunikacijske vještine) kao i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem internetske stranice www.ljekarna-kzz.hr. Pisane prijave s traženom dokumentacijom podnose se na adresu: Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, 49210 Zabok, Matije Gupca 63, u zatvorenoj kuverti s naznakom „za Natječaj za farmaceutskog tehničara-pripravnika“. Rok za podnošenje prijava iznosi 8 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“. Ljekarna zadržava pravo u svako vrijeme pravo na ispravljanje podataka iz natječaja kao i poništenje natječaja. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.ljekarna-kzz.hr. Odabrani kandidat započet će sa stručnim osposobljavanjem nakon odobrenog zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja. Nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala. Troškove prijevoza za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa snosi poslodavac. Više o samoj mjeri Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i uvjetima na web stranici www.mjere.hr http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
102855894
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.