Dr. med. specijalizant/ica ortopedije i traumatologije m/ž  HZZ OGLAS

14 dana do isteka
Poslodavac:
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Kategorija:
Mjesto rada:
Pakrac
Rok prijave:
08.06.2020.

O poslu

Mjesto rada:
PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Kontakt:
pismena zamolba: Bolnička 74, Pakrac
Ostale informacije:

Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01-675/2020-1, a u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj: 83/15) Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad i upućivanje na specijalizaciju (m/ž) iz: 8. ortopedije i traumatologije - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: - zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja - doktor medicine (r.br.1-17) - magistar medicinske biokemije (r.br.18) - odobrenje za samostalni rad od nadležne komore Uz vlastoručno potpisanu ponudu svi pristupnici trebaju priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda: 1. prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adresu stanovanja, elektroničku adresu i broj telefona 2. životopis, 3. dokaz o državljanstvu, 4. preslik diplome, 5. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, za dr. med. koji su studij medicine upisali prije 01.07.2013 6. preslik odobrenja za samostalan rad, 7. preslik prijepisa položenih ispita na studiju, 8. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, 9. preslik nagrada za vrijeme studija, 10. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, 11. popis objavljenih radova i preslike radova, 12. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 13. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ili potvrde o radnom iskustvu (ne stariju od 30 dana) 14. uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariju od 30 dana) 15. presliku rezultata psihološkog testiranja, a za kirurške grane i preslik rezultata testiranja manualne spretnosti – ne starije od 30 dana Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku. Nepravovremene i nepotpune ponude i ponude koje nisu na hrvatskom jeziku neće se razmatrati. Prijavljeni kandidati/kinje koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata. Na razgovoru su pristupnici obvezni predočiti povjerenstvu izvornike dokumenata. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo sukladno posebnim propisima. Kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html )dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidati se ne mogu primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona- kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. KZ -kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama čl. 3. Pravilnika. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama. Za dodatne pogodnosti molimo pogledati https://pakrac.hr/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvenciju-doktorima-medicine-zaposlenima-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucju-grada-pakraca-za-2020-godinu/#.XmYOuahKiUl Bolnica dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja za specijalizaciju i zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku „Natječaj za - specijalizacija“ Odluka o izboru specijalizanata bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice ( www.ozbpakrac-bhv.hr ) najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
107152104
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.