Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar/ka - vozač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
UČENIČKI DOM MAKSIMIR
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
24.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
UČENIČKI DOM MAKSIMIR
Kontakt:
osobni dolazak: TRG J. F. KENNEDYJA 9, 10000 ZAGREB
najava na telefon: 01 2300632
mobitel: 098 9955412
pisana zamolba: Trg J. F. Kennedyja 9, 10000 Zagreb
e-mailom: info@udm.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnateljica Učeničkog doma Maksimir, Zagreb, r a s p i s u j e NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž) Domar – vozač, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) radi obavljanja poslova koji ne trpe odgodu ali ne dulje od 60 dana (zamjena za bolovanje) Mjesto rada: Učenički dom Maksimir, Trg J. F. Kennedyja 9, 10000 Zagreb Uvjeti: •završena srednja škola tehničkog smjera Uz prijavu na natječaj prilaže se: 1.životopis 2.dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe) 3.dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) 4.potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a 5.uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja) kontakt podaci, (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije konačnog izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat/inja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48. stavka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/inja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/inja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. stavka Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća i temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu dostavljenih podataka u svrhu provođenja natječajnog postupka i zaposlenja. Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola. Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao niti prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja. S kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provest će se usmeni razgovor. Kandidati će biti obaviješteni o datumu i vremenu usmenog razgovora telefonskim putem. Smatra se da je kandidat, koji se ne odazove selekcijskom postupku, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na mrežnoj stranici Doma http://udm.hr/natjecaji/. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili osobno na adresu: Učenički dom Maksimir, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9, s naznakom : „za natječaj“ ili na adresu elektroničke pošte: info@udm.hr Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Učeničkog doma Maksimir, Zagreb.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123440605
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.