Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/ica medicine- specijalist/ica pedijatar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
04.12.2019.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
Kontakt:
pismena zamolba: Ante Starčevića 12, 20350 Metković
Ostale informacije:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 12, METKOVIĆ URBROJ: 02-725 Metković, 04.06.2019. godine Na temelju članka 31.Statuta Doma zdravlja Metković, ravnatelj Doma zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos za određeno puno radno vrijme do povratka zaposlenika sa specijalizacije (2) izvršitelj/ica za radno mjesto doktor medicine-specijalist pedijatar u ordinaciji Uvjeti: -Medicinski fakultet -položen specijalistički ispit -položen stručni ispit -odobrenje za samostalan rad -radno iskustvo 1 godina Uz pisanu zamolbu (vlastoručno potpisanu) kandidati su dužni priložiti: - dokaz o stručnoj spremi -dokaz o položenom specijalističkom ispitu -dokaz o položenom stručnom ispitu -odobrenje za samostalan rad -kraći životopis -domovnica; -osobna iskaznica; -dokaz o radnom iskustvu, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja; Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostave izvornike. Probni rad iznosi 3 mjeseca. Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta natječajem. Sukladno čl.13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N.br.82/08) na natječaj se mogu prijaviti oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanja toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu bit pozvani na pismeno testiranje/razgovor radi provjere znanja,sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Dom zdravlja Metković zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti ovaj natječaj. Prijave na natječaj predaju se u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno u rokovima naznačenim u tekstu natječaja od dana objave natječaja na adresu: Dom zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, Metković, s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto specijalist pedijatar“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Objavom obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranici Doma zdravlja Metković, u roku od osam dana od dana izbora kandidata, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja. NAPOMENA: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dom zdravlja Metković jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. RAVNATELJ: mr. Mihovil Štimac, dipl.oec
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
101021111
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.