Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/ica medicine specijalist/ica interne medicine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA DRNIŠ, ugovorna zdravstvena ustanova
Kategorija:
Mjesto rada:
Drniš
Rok prijave:
31.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
DRNIŠ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA DRNIŠ, ugovorna zdravstvena ustanova
Kontakt:
pisana zamolba: Josipa Kosora 16, 22 320 Drniš
Ostale informacije:
DOM ZDRAVLJA DRNIŠ Broj,_­_1065_/22. Drniš,09.05.2022. god. Na temelju čl. 32. Statuta Doma zdravlja Drniš dana 09.05.2022. godine donosim odluku o raspisivanju N A T J E Č A J A za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto: 1. doktor medicine specijalist interne medicine, m/ž, jedan izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Mjesto rada: internistička ordinacija u Drnišu Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij medicine, položen specijalistički ispit iz interne medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu. Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslik domovnice, preslik dokumenta o stečenoj stručnoj spremi, preslik dokumenta o položenom specijalističkom ispitu, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati su dužni dostaviti kontakt podatke u svrhu poziva na intervju. Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (''NN'' 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''NN'' 121/17,98/19, 84/21), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr) Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( ''NN'' 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( ''NN'' 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''NN'' 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Dom zdravlja Drniš, Drniš, Josipa Kosora 16, s naznakom '' za natječaj za dr.med.spec.int.med. na neodređeno vrijeme ''. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Drniš zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni objavom Odluke o izboru na oglasnoj ploči i web stranici Doma zdravlja u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Drniš kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123241617
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.